DOKUMENTY RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 

2020/2021

WYBÓR WARIANTU UBEZPIECZENIA NNW 2020/2021


Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,młodzieży,osób uczących się i personelu w placówkach oświatowych-ubezpieczenie szkolne/compensa 2020/2021

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW COMPENSA 2020/2021

INSTRUKCJA - ŚCIĄGA JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ NNW COMPENSA 2020/2021

 Dokumenty Rady Rodziców rok szkolny 2019/2020

Podsumowanie ankiety "pogodna szkoła"wypełnionej przez rodziców

Podsumowanie ankiety "pogodna szkoła"wypełnionej przez uczniów

Podsumowanie ankiety "pogodna szkoła" wypełnionej przez nauczycieli

Regulamin projektu Rady Rodziców dla całej

społeczności szkolnej

Wzór formularza zgłoszeniowego

Regulamin Rady Rodziców 

Preliminarz

Ramowy plan działania Rady Rodziców SP 182 na rok szkolny 2019/2020

Uchwała 1  w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Rady Rodziców

Uchwała 2 w sprawie wyboru nowego Prezydium  

Uchwała 3 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Uchwała 4 w sprawie przyjęcia Regulaminu

Uchwała 5 w sprawie terminarza spotkań

Uchwała 6 w sprawie przyjęcia Preliminarza

Uchwała 7 w sprawie zakupu switch'y

uchwała 8 w sprawie zakupu domeny i stworzeniu strony internetowe

Uchwała 9 w sprawie zmian w Regulaminie