Projekt Rady Rodziców

Pragniemy poinformować, że jako grupa nieformalna działająca przy Radzie Rodziców, pozyskaliśmy środki na przeprowadzenie zajęć pod r nazwą Tadeusz Zawadzki Zośka - nasz bohater.
Wydarzenie zrealizowaliśmy w dniu 15.11.2019 r.,  przeprowadzone byłoz podziałem na grupy wiekowe.

Spotkanie z kombatantem września 39,
Pokaz grupy rekonstrukcyjnej - atak na strażnicę w Sieczychach,
Fragment z filmu Akcja pod Arsenałem,
Gra szkolna (patrole),
Zajęcia edukacyjne z pracownikami IPN,
Trójbój strzelecki.
Dotację na historyczne przedsięwzięcie pozyskaliśmy w ramach konkursu grantowego (FIO).RR