Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi