Podsumowanie działalności w I semestrzePodsumowanie działań podjętych przez Radę Rodziców w I semestrze roku szkolnego 2019/2020:
1) Tadeusz Zawadzki Zośka - nasz bohater
Spotkanie z kombatantem września 39,
Pokaz grupy rekonstrukcyjnej - atak na strażnicę w Sieczychach,
Fragment z filmu Akcja pod Arsenałem,
Gra szkolna (patrole),
Zajęcia edukacyjne z pracownikami IPN,
Trójbój strzelecki.
Dotację na historyczne przedsięwzięcie pozyskaliśmy w ramach konkursu grantowego (FIO).
2) Ogród dydaktyczny
Aranżacja terenu wokół szkoły przy ulicy Traktorowej m. in. strefa zabaw i odpoczynku, ścieżka edukacyjna, zegar słoneczny, labirynt, strefa  muzyki, przestrzeń integracyjna, mikro las .
Wspieramy finansowo projekt koncepcji ogrodu dydaktycznego, którego realizację nadzoruje p. Beata Skalska. Opłata zgodna z Preliminarzem.
3) Nagrody w konkursach szkolnych
Język angielski 
Matematyka 
4) Mikołajki
Cukierki dla wszystkich uczniów.
5) Strona  www.radarodzicow-sp182.pl
Uruchomienie strony internetowej. Informacje z działalności Rady Rodziców ( Regulamin RR, Ramowy Plan  Działania, Preliminarz, Zestawieniem Przychodów i Kosztów, uchwały i inne akcje oraz projekty planowane i zrealizowane).
6) Wsparcie Szkoły
Zakup switchy (przełącznik sieciowy w budynku przy ulicy Traktorowej), ceraty (stołówka szkolna budynek B), domena (strona www.sp182.edu.pl).
Remont harcówki oraz zakup wykładziny do sali tenisa stołowego przy ul. Traktorowej (środki pozyskane z ZHR).
Zebranie podpisów do wniosku na organizację miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem przy ul. Łanowej 16
7) Samorząd uczniowski
Nawiązanie  współpracy z SU, propozycja współfinansowania projektów uczniowskich, zakup papieru do drukarki (gazetka), opieka podczas dyskoteki.
8) Nowa inicjatywa Rady Rodziców
Zwrot  20% rzeczywistej kwoty wpłat składek na Radę Rodziców dla klas, które uiszczą  90 % możliwych wpłat w klasie, uwzględniając założoną w preliminarzu wysokość składki od rodziny. Szczegóły w Regulaminie RR - rozdział V paragraf 7 pkt 4.
9) Pozostałe koszty:
Usługi ksero, 2 tablice korkowe (informacje RR), prowizje bankowe, utrzymanie strony www RR, artykuły biurowe ( piknik szkolny).

Staraliśmy się dysponować funduszami Rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.
Potrzeby szkoły są ogromne. Zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy.

RR