Dyskoteka

 W Dniu 14.02.2020 Rada Rodziców pomagała podczas szkolnej dyskoteki.
Pomagaliśmy w opiece   nad dziećmi i obsługiwaliśmy stoisko ze słodkościami. Była to inicjatywa Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem. Dzieciaki bawiły się świetnie a dla nas rodziców była to przyjemność móc patrzeć jak budują się  relacje dzieci z nauczycielami.Cały dochód zostanie przeznaczony na projekt Samorządu Uczniowskiego : doposażenie Biblioteki Szkolnej poprzez stworzenie anglojęzycznej sekcji w obu budynkach SP 182. Sekcje miałyby obejmować readersy na trzech poziomach zaawansowania.

RR