Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 182

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski).  

Działa na mocy ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną. 

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte głównie na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.

Głównym "Sponsorem" tej działalności jesteśmy MY - Rodzice każdego ucznia naszej szkoły. 

Aby zachęcić Państwa do wpłat na Radę Rodziców rozpoczynamy akcję „Rodzic dobrze poinformowany”. Uważamy, że rodzice którzy wpłacają pieniądze muszą wiedzieć co Rada Rodziców zamierza z nim zrobić, na co przeznaczyć, komu pomóc i co zakupić. 

Uruchomiliśmy stronę internetową Rady Rodziców, gdzie na bieżąco będą aktualizowane wszystkie informacje.

Postaramy się przeprowadzić takie działania, które pokażą, że Rada Rodziców jest potrzebna a pieniądze wpłacane na konto będą wykorzystywane dla NASZYCH DZIECI – UCZNIÓW SP nr 182. 

Pamiętajmy, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

Dzieci i ich rozwój jest najważniejszy!!!!

Warto o tym pamiętać!!
Prezydium Rady Rodziców   

p. Eliza Fałek – Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Agnieszka Kańska- V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Agnieszka Jóźwiak-- Skarbnik Rady Rodziców

p. Emilia Pietrzak - Sekretarz Rady Rodziców


Opłaty zbierane przez RR

Wszystkie wpłaty na RR prosimy  wpłacać na numer konto: 78 1020 3408 0000 4102 0021 5723

Prosimy wpisywać tytuł przelewu(składka RR lub ksero) imię nazwisko i klasa składka na RR 50 zł  semestr / ksero 10 zł za rok )


Masz pytania uwagi lub nowe pomysły ?  Napisz do nas